Privacybeleid

Versie 1.1
Dit beleid is voor het laatst aangepast op 12-6-2022.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Trivorto BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Trivorto BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Trivorto BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Trivorto BV Trivorto BV, gevestigd aan Laplacestraat 78 1098 HZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

www.trivorto.nl
Laplacestraat 78
1098 HZ Amsterdam
+31 202619158
Dave Boere is de Functionaris Gegevensbescherming van Trivorto BV Hij/zij is te bereiken via dave@trivorto.com

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Trivorto BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trivorto.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Trivorto BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Trivorto BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Trivorto BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trivorto BV) tussen zit. Trivorto BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Cursusadministratie systeem die inschrijvingen op trainingen doorzet naar het administratiesysteem en facturen genereert.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Trivorto BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: informatie verzameld via (inschrijf)formulieren wordt in principe onbeperkt bewaard. Informatie voor statistieke doeleinden wordt door Google Analytics verzameld en dor Google in principe 14 maanden bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Trivorto BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trivorto BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Trivorto BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Trivorto BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Google Analytics: Hiermee meten wij het gedrag van bezoekers op de website. Zo kunnen we de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaarNaam: _gat
Functie: Cookie om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: 10 minuten
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie om gebruikers te onderscheiden
Bewaartermijn: 1 dag

Hotjar: Wij gebruiken Hotjar om websitegebruik te analyseren. Daarvoor maken we anonieme recordings en heatmaps. Daarnaast kunnen we hiermee feedback aan de gebruiker vragen. Wij kunnen hier geen persoonsgegevens uit afleiden, tenzij jij er zelf voor kiest deze met ons te delen. Gegevens die worden ingevoerd in formulieren worden afgeschermd.Naam: _hjIncludedInSample
Functie: Deze cookie laat Hotjar weten of een bezoeker opgenomen is in een steekproef.
Bewaartermijn: sessieNaam: _hjUserId
Functie: Deze cookie maakt het mogelijk om dezelfde bezoeker op meerdere pagina’s en sessies te volgen
Bewaartermijn: 1 jaar
LinkedIn: Wij plaatsen advertenties op LinkedIn en meten daarna het gedrag van mensen die via de advertentie op de website terecht komen. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties meten.Naam: BizoID
Functie: Meet statistieken voor LinkedIn-advertenties
Bewaartermijn: 6 maandenNaam: UserMatchHistory
Functie: Meet statistieken voor LinkedIn-advertenties
Bewaartermijn: 6 maanden
Naam: bcookie
Functie: Browser-ID-cookie
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: lidc
Functie: Deze cookie wordt gebruikt voor routering
Bewaartermijn: 1 dag

Facebook: Wij plaatsen advertenties op Facebook en meten daarna het gedrag van mensen die via de advertentie op de website terecht komen. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties meten.Naam: fr
Functie: Deze advertentiecookie wordt door Facebook gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie van advertenties te verbeteren
Bewaartermijn: 90 dagen
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trivorto BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trivorto.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Trivorto BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Trivorto BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trivorto.com

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Trivorto
Laplacestraat 78
1098 HZ Amsterdam
info@trivorto.nl