Wat maakt een verandermanager anders dan een Scrum Master? Op wat voor manier verschillen hun taken en verantwoordelijkheden? En hoe vullen ze elkaar juist aan in de praktijk? Je leest het in dit artikel.

Lees ook: Wat doet een verandermanager en wat maakt ze cruciaal?

Verandermanager vs. Scrum Master hoe vullen ze elkaar aan<br />

Scrum Master: taken en verantwoordelijkheden

Wat doet een Scrum Master eigenlijk? Heel kort en simpel gezegd helpt een Scrum Master om problemen op te lossen binnen teams. Een verandermanager doet dat ook, maar dan voor heel de organisatie. Dit overlapt elkaar ook; lees verder voor meer informatie.

1. Scrum Master focust op projecten en teams

Scrum Masters zitten vaak op 1-3 teams bij een kleine opdracht en helpen hun team(s) met het aannemen van een Agile werkmethode. Ze faciliteren het Scrum-proces binnen een specifiek project of team.

Goede Scrum Masters kijken echter ook altijd buiten het team. Hoe werken mensen samen in de gehele organisatie? Hoe is de communicatie? Waar lopen klanten tegenaan? Wat voor uitdagingen spelen er? Dit helpt allemaal om het ontwikkelingsproces te optimaliseren.

2. Invloed binnen het team

Hoewel Scrum Masters ook naar buiten zijn gericht en zowel op de horizontale als verticale as kunnen functioneren (tussen afdelingen, management, etc.), is hun invloed vaak beperkt tot het team waarmee ze samenwerken. Dit gezegd hebbende faciliteert het aannemen van een Agile werkmethode per team wel vaak het organisatorische veranderproces.

3. Gericht op de mensen

Het belangrijkste doel van een Scrum Master is om ervoor te zorgen dat de mensen binnen hun team goed functioneren en communiceren. Hoewel het ook belangrijk is om de producten op tijd te leveren, zijn de medewerkers belangrijker. Immers, hoe beter zij functioneren, hoe eerder deadlines worden gehaald en hoe hoger de kwaliteit.

4. Specifieke trainingen en vaardigheden

Scrum Masters hebben vaak specifieke Scrum Master trainingen gedaan en dienen diepgaande kennis te hebben van het Scrum-framework.

Verandermanager vs. Scrum Master hoe vullen ze elkaar aan

Verandermanager: taken en verantwoordelijkheden

1. Verandermanager focust op grootschalige veranderingen

Een verandermanager is gericht op grootschalige organisatorische veranderingen. Dit kan betrekking hebben op strategische veranderingen, cultuurveranderingen, IT-verandertrajecten, etc.

2. Invloed tussen afdelingen

Verandermanagers hebben over het algemeen een bredere invloed dan Scrum Masters. Ze werken vaak nauw samen met verschillende afdelingen, leiders en belanghebbenden om veranderingen te implementeren en de organisatie als geheel te transformeren.

3. Gericht op organisatorische doelstellingen

Een verandermanager is gericht op de doelstellingen en strategische visie van de organisatie als geheel.

4. Brede vaardigheden

Verandermanagers zitten niet per se aan de Agile werkmethode vast en hebben een breed pakket aan vaardigheden. Denk aan strategische planning, communicatie, stakeholdermanagement en verandermanagement.

Verandermanager vs. Scrum Master hoe vullen ze elkaar aan

Hoe vullen Scrum Masters en verandermanagers elkaar aan?

Een simpel voorbeeld: een team presenteert het nieuwe visual design van een product. Maar de schermen waarop de presentatie wordt geprojecteerd zijn oud, waardoor medewerkers buiten het team de beelden niet goed kunnen zien. Dit leidt tot een gebrek aan enthousiasme en betrokkenheid bij het project.

Goede Scrum Masters zijn vaak op de hoogte van dit soort obstakels; ze willen precies weten wat er speelt onder de medewerkers. Dit soort behoeftes kan de Scrum Master signaleren en met de leidinggevenden bespreken.

  • De Scrum Masters helpen niet alleen hun teams, maar ook heel de organisatie. Ze kijken namelijk van buiten naar binnen. Hoe is de samenwerking en communicatie tussen medewerkers, tussen managers, tussen medewerkers en managers?
  • Ze observeren en meten hoe de veranderingen worden ontvangen en geïmplementeerd.
  • Vervolgens kunnen ze retrospectives gebruiken om feedback van hun teams te verzamelen.
  • De verandermanager kan deze informatie gebruiken om aanpassingen aan de veranderingsstrategie te maken.

Zo spelen zowel de verandermanager als de Scrum Master een essentiële rol in succesvolle transformaties.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als verandermanager?

Zin in een nieuwe uitdaging als verandermanager of als Scrum Master in een authentieke werkomgeving met de leukste collega’s? Bekijk de vacature voor Scrum Master en de vacature voor verandermanager .